O mne

Poznáte príbehy ľudí, ktorý následovali hlas rozumu?

Bol som jedným z nich. Vždy som rád kreslil a tvoril umelecké remeslá,

rovnako ako môj dedko, ktorý bol stolár.

Ale napriek nadšeniu a radosti z umeleckej tvorby, som si však vybral iné 

povolanie, ktoré ma uspokojuje v inom smere ... stal som sa hasičom.

 

To znamenalo, že namiesto ceruzky a štetcov v mojých rukách zaujali miesto:

hadice a prúdnice, vyslobodzovacie a záchranárske pomôcky a náradie,

lezecké postroje a laná.

Trvalo nejaký čas, kým ma chuť tvoriť znova zmohla. Tentokrát ma ale,

očaril svet cez hľadáčik fotoaparátu...

 

Prešiel som cestu, ktorá ma priviedla späť k sebe.

Dnes vytváram fotografie, ktoré zachytávajú dôležité momenty mojej rodiny, 

ale aj momenty iných ľudí. Zachytávajú prchavé chvíle z ktorých tvorím mimoriadne

osobné príbehy.

 

Pri svojej práci je veľmi dôležité rozvíjať a neustále získavať vedomosti a skúsenosti.

Preto od samého začiatku trávim veľké množstvo času štúdiom a tréningom

fotografických tajov tak, aby som mohol krásne a profesionálne zachytiť

vaše spomienky.

Môj pokrok mi však dáva veľkú motiváciu pokračovať v štúdiu.

 

Matej
Matej
Matej
Matej
d7e58d845dd837bc26467c2e2a78ce87ace4c748
06b1769ab1be285b75ef3607fcb448f9f2463b61
5d4c7a1a79cc9b1a8dcf6e61cbe21da88e28501d
867b9dec9a434bf6804eed55ef5c6468cee3d1d2
login